Moto-pawmar zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzenia i usuwania towarw ze strony.

Zamwienia

Zamwienia naley skada poprzez wypenienie formularza zamwienia lub mailem 24 h na dob oraz telefonicznie 0502408779 lub (043)8431687 w godzinach od 8-18.
Warunkiem uznania zamwienia, zoonego za pomoc formularza zamwienia, maila lub telefonicznie jest poprawne podanie danych osobowych i adresu wysyki.
W przeciwnym razie zamwienie zostanie anulowane.
Kupujcy jest zobowizany do tego aby potwierdzi zamwienie i okreli sposb patnoci oraz wysyki.
Zakupiony towar zostanie dostarczony za pomoc poczty polskiej na terenie caego kraju.
Sklep nie prowadzi wysyki poza granic Naszego kraju.
Klient odbierajc przesyk ma za zadanie sprawdzi w obecnoci pracownika poczty w jakim stanie dotar zakupiony produkt.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zakupionego produktu,kupujcy ma za zadanie natychmiast skontaktowa si ze sklepem, w celu wyjanienia danej sytuacji.

Patno

Klient moe wybra dwa rodzaje patnoci:

  • za pobraniem , naleno za zakupiony towar odbiera pracownik poczty w momencie dostarczenia paczki
  • przelewem , wysyka zakupionego towaru nastpuj po wpacie nalenoci na konto bankowe sklepu.Bank BG 26 2030 0045 1110 0000 0149 2370

Zwrot towaru i reklamacje

Zwrot zakupionego towaru moe nastpi po uprzednim poinformowaniu sklepu i podaniu przyczyny zwrotu.
Zwrot zakupionego towaru jest moliwy, jeli nie zosta on uyty i nie ma adnych ladw uytkowania.
Koszty zwrotu ponosi kupujcy
Zwrotowi nie podlegaj towary zakupione za pobraniem i bez uprzedniego powiadomienia sklepu.
Reklamacji nie podlega towar, ktry zosta uszkodzony przez kupujcego , lecz towar, ktry posiada wady produkcyjne.
W przypadku gdy towar ulegnie uszkodzeniu w trakcie transportu, reklamacje rozpatrywane bd w momencie odbioru paczki.